top of page

優惠方案 | Offer

早鳥方案 :  前一天預約,下午三點以前進場,一個半小時課程  折扣100元   

                                                                                二個小時課程  折扣200元

不指定優惠 :  不指定師傅可享折扣200元優惠,需先預約。

外出西門優惠 :  外出地點為西門町地區的飯店旅店可享優惠價 2800元

兩人同行 :  每人可折扣200元優惠

新人優惠 : 新人師傅優惠期間  一個半小時課程折扣100元    2個小時課程折扣200元 (新技師上線優惠)

生日優惠 :  當月壽星 折扣100元優惠   (可與其他優惠同時使用) ,  當日壽星 折扣200元優惠,(不可與其他優惠同時)

​※除生日優惠可與其他優惠同時使用,其餘優惠以最優惠價格計算,不能同時使用。

​     ​晚上10:30 以後進場無任何優惠)

bottom of page